top of page
5.png
var rädd om din friskvård

och våga satsa på din mentala & emotionella hälsa

vad väljer du?

För många är friskvård enbart associerat med fysisk träning eller massage, men visste du att mina stresshanterande samtal också räknas som friskvård? 

Med en pandemi i ryggen så kan nog de flesta av oss känna av stressen den gav..

Bristen på trygghet både i hemmet, på jobbet och i samhället har satt otroliga spår.

Relationsmässigt är det många som har gått igenom separationer/skilsmässor medans andra inte ens har fått en kram eller beröring av en människa på nästan 2 år.

Vi har präglats av misstänksamhet, utanförskap och en ovisshet inför framtiden.

Efterdyningarna av pandemin är vad vi går igenom just nu. Det är därför fullkomligt förståligt och normalt om du känner att du inte vet vad du vill eller knappt vet vem du är just nu.

DET är stress, och med stresshanterande samtal så kan vi få reda ut knutarna och hitta ett lugn. 

friskvård för att kunna jobba

Du är i snitt 8 timmar på ditt arbete. Det är en hel tredjedel av din dag och därför självklart att det är på arbetet som du verkligen behöver ha ditt fokus, driv och din energi. Min personlig åsikt är därför att de företag som inte prioriterar friskvård för sina anställda direkt arbetar ineffektivt - det borde faktiskt ligga i deras intresse.

Friskvård är till för att du ska klara av ditt arbete. Att kunna leverera samt vilja vara där.
Friskvård är en preventiv åtgärd för att undvika/minska på sjukskrivningar.

hur nöjd är du med din arbetsplats friskvårdspolicy?

Delta gärna i min egna lilla enkät, där jag samlar in informationen om hur nöjda vi egentligen är med vår arbetsplats friskvårdspolicy.

1.  Direkt missnöjd

2. Det kunde absolut varit bättre

3. Jag vet inte/bryr mig inte

4. Det är ändå helt ok faktiskt

5. Väldigt nöjd 

vad är egentligen friskvårdsbidrag?

Friskvårdsbidraget gäller för godkända tjänster/aktiviteter som arbetsgivaren kan ge sina anställda utan att betala skatt. Arbetsgivaren har däremot ingen skyldighet att erbjuda friskvårdsförmåner, utan det är upp till var och en. Som anställd har du då heller ingen rättighet.

 

Vad som räknas som friskvård är lite vagt. Det finns nämligen ingen komplett lista som beskriver exakt vilka aktiviteter som man kan använda friskvårdsbidraget till. Istället är det upp till varje arbetsgivare att bestämma vad man godkänner med utgångspunkt från lagar och praxis.

 

Alla arbetsplatser har olika policys om friskvård, men det kan ändå vara bra att veta att du faktiskt kan påverka policyn genom dina önskemål. Och ju fler det är som önskar, desto större chans är det till en storskalig förändring.

så vad önskar & behöver du?

Hos mig på hela Nuet så kan du välja att möta stress och friskvård på olika sätt. 

Titta gärna runt på sidan och ta del av det du känner att du behöver ❤︎

Du kanske behöver prenumerera på mitt månadsbrev?
bottom of page