top of page

att få trivas bättre i din egen kropp

en väg till självkärlek, självacceptans & inre styrka

Letar du efter en möjlighet att utmana negativa självbilder, bygga en positiv kroppsrelation och förbättra ditt välmående? 

 

Genom att delta i min kurs kommer du att vinna ökad självinsikt, bättre självförtroende och stärka förmågan att älska din kropp.

Du kommer träna på att hantera kroppsskam, självkritik och andra hinder som stoppar dig från att trivas i din egen kropp.

 

Låt mig guida dig på resan till att bli mer bekväm med dig själv och uppnå en djupare förståelse och kärlek till din kropp & själ.

Ett liv utan kroppshat
är underbart fridfullt

steg 1

I steg 1 fokuserar vi på självkärlek & välbefinnande med fokus på egenvärde, kroppsuppfattning, känslomässig relation till mat och självkärlek genom rörelse.

 

Målet är att utveckla en positiv självbild, öka förståelsen för relationer med mat och kropp, samt upptäcka glädjen i att ta hand kroppen på ett sätt som gynnar både fysisk och emotionell hälsa.

• Egenvärde & Självacceptans 

Egenvärde & Självacceptans Problem: Självkritik, kroppsosäkerhet, blandar ihop egenvärdet med hur kroppen ser ut. Rädslor: Otillräcklighet, att bli avvisad/ratad, att inte vara älskad. Önskningar: Tänka, tycka och tro mer positivt om sig själv och sin kropp, att acceptera sin kropp, bygga och stärka självkänslan och självförtroendet. ATT SLIPPA: Låg självkänsla, nedvärderande tankar, undvikande beteende.

• Kroppsuppfattning, Ideal & Kulturell påverkan

Kroppsuppfattning, Ideal och Kulturell påverkan Problem: Idealiserande av kroppsbilder, media, negativ kroppsbild, ständigt jämförande Rädslor: Att inte passa in, att inte vara tillräckligt fin/snygg/attraktiv Önskningar: Att utmana idealet (att våga vara nöjd), öka självförtroende, bli kroppspositiv/neutral ATT SLIPPA: Jämföra sig med andra, kroppsskam, bli ledsen framför spegeln

• Känslomässigt ätande & Matmedvetenhet

Känslomässigt ätande & Matmedvetenhet Problem: Matberoende, ingen medvetenhet om hunger eller mättnad, äter sina känslor Rädslor: Att tappa kontrollen över mat och vikt, rädd för matrestriktioner = tron att livet blir olyckligt Önskningar: Ha en hälsosam relation till mat, kunna slappna av och äta lagom, inte behöva tröstäta, kunna äta och njuta utan rädsla ATT SLIPPA: Överätande, skuld, efter-ångest. Slippa alla tankar om borde, borde inte / får, får inte.

• Rörelseglädje & Träning som självkärlek

Rörelseglädje & Träning som Självkärlek Problem: Negativ till träning och att röra på sig, ingen rörelseglädje. Även träning som självbestraffning och kompensation. Rädslor: Att inte vara i tillräckligt god form, att bli dömd, prestationsångest Önskningar: Att tycka att rörelse är kul, träna för att det är hälsosamt, ATT SLIPPA: Träningsmotstånd, skämmas för att man inte tränar/ inte tränar nog, prestationsskräck

steg 2

I steg 2 fokuserar vi mer på hur vi kan bibehålla känslomässig balans & självkänsla framåt.
Här pratar vi om känslor, humörsvängningar, relationers betydelse, hur du förbättrar din kommunikation samt hur du kan våga leva i din sanning.

 

Genom att stärka din självinsikt och lyssna på din intuition kommer du att skapa en mer harmonisk framtid och starkare, mer stödjande relationer.

• Känslomässig hantering & Självkänsla

Känslomässig hantering & Självkänsla Problem: Känslomässiga utbrott, pms, självhat, brist på självkänsla Rädslor: Att hantera känslor, att vara sårbar, rädd för att bli överväldigande av känslor (att komma ner i ett djup avgrund och inte hitta ut) Önskningar: Att kunna hantera känslor bättre, jämnare hurmör, minskade pms-problem ATT SLIPPA: känlsomässig bergochdalbana, självkritik, bråk med andra

• Relationer & Stöd

Relationer & Stöd Problem: Dåliga relationer (som påverkar självkänslan), brist på stöd, svårigheter med att sätta gränser Rädslor: Att avvisas/ratas, att inte vara älskad för den man är, konflikter (och vad som kan hända då) Önskningar: Att bygga stöttande och trygga relationer, att sätta gränser, få emotionellt stöd och känna sann kärlek ATT SLIPPA: Känslan av ensamhet, destruktiva relationer, bli överkörd/utnyttjad

• Kommunikation, Uttryck & Din sanning

Kommunikation, Uttryck & Din sanning Problem: Svårt att uttrycka sina känslor och behov, ingen kontakt med sin inre röst, inte vågar vara ärlig om din kroppsskam. Rädsla att inte lyssnas på och att inte bli förstådd Rädslor: Att inte bli förstådd, att kritiseras. Rädslan eller oförmågan att överhuvudtaget säga högt hur man mår, känner och har för behov. Önskningar: Att uttrycka sig fritt och ärligt, att bli förstådd och respekterad, att övervinna sin kroppsskam ATT SLIPPA: Kommunikationsproblem, nedlåtande inre snack, skoja bort alla bekymmer

• Framtid, intuition & Självinsikt

Framtid, Intuition & Självinsikt Problem: Hur man ska fortsätta, osäkerhet, rädsla för återfall, ↓ självinsikt, ↓ kontakt med kroppen. Vad är rätt för mig? Rädslor: Tappa det man byggt upp, inte kunna hantera livets prövningar, återfall/misslyckande/backa i utveckling Önskningar: Att bibehålla känslan av att trivas med sin kropp, att känna sig rustad inför utmaningar. Ha en stark kontakt till kroppen och lita på sin intuition. ATT SLIPPA: Börja om från början-känslan, slippa känna sig främmande inför sig själv och sin kropp, känslan av misslyckande

Möte online/live

När du väljer att gå kursen live så träffas vi totalt 6 ggr, varav den första och den sista är genomgång och summering.

Här går vi igenom kapitlet för perioden och samtalar om det i grupp. Det är via gruppen och allas erfarenheter som vi kommer växa. Här är det viktigt att vi vågar prata om hur vi känner för att det verkligen ska klicka med vår insida.

Om du väljer att gå kursen online så får du tillgång till föredrag där jag går igenom och pratar om periodens kapitel.

Däremot träffas du och jag exklusivt via Zoom (5ggr x 30min) där vi kan få bolla dina tankar och du kan få ställa frågor. 

Stöd

Mellan alla möten så finns jag självklart tillgänglig för dig via mejl. Det är bara att skriva, så svarar jag så fort jag har möjlighet.

Vi har också en gruppchatt där vi kan ventilera öppet och söka lite stöd från varandra. 
Obs. Gruppchatt gäller oavsett om du går live eller online. Vi välkomnar varandra ❤︎

Rörelsepraktik

I b❤︎dyfull ingår det sessioner med rörelsepraktik. Det är ett viktigt element i kursen, kanske till och med oumbärligt.

Vi behöver såklart vara med våra kroppar för att kunna acceptera och skapa kontakt med dem.

När du går kursen online: 

Varje period får du tillgång till en inspelad session som är skräddarsydd för det aktuella kapitlet. 

Du har fri tillgång till videon och mitt tips är att du praktiserar det dagligen. 

När du går kursen live: 

Varje möte (förutom första och sista) avslutas med en session. Det kan innefatta rörelser, positioner eller guidad vila.

Du får även fri tillgång till inspelat material mellan träffarna. 

Hemövningar

Efter varje period/kapitel så får du hemövningar att arbeta med. 

Det är inget som ska redovisas och ingenting som är komplicerat, däremot kan vi ha dem som underlag när vi ses nästa gång och diskuterar hur det har gått.

Det handlar mest om reflektion och att hinna uppleva allt som händer inom oss.

List Title

B❤︎dyfull

del 1
del 2

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

Egenvärde & Självacceptans

Kroppsuppfattning, Ideal & Kulturell påverkan

Känslomässigt ätande & Matmedvetenhet

Rörelseglädje & Träning som självkärlek 

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

Känslomässig hantering & Självkänsla

Relationer & Stöd

Kommunikation, Uttryck & Din sanning

Framtid, Intuition & Självinsikt

du väljer

Du kan dels välja vilket steg du vill gå och i vilken ordning du vill gå dem, men du kan också välja om du vill gå dem live eller online!

Priset är det samma om du väljer att gå live eller online.

Skillnaden är att vi online inte ses i grupp, utan då får du istället 5 exklusiva möten med mig via zoom, á 30 min (dessa möten går att boka på mottagningen i Visby också)

Varje steg kostar 1 990 kr
Om du bokar och betalar båda två samtidigt får du 20% på det sista steget!

sånt du kanske undrar

-

nu är det dags att boka!

Det är bara att välja hur du vill ses.

bottom of page