top of page
livscoaching (Presentation (169))-17.png
8.png

NUSYNTES

Holistiskt | Inkluderande | NUorienterat | Känslobaserat

nusyntes™

Ordet syntes betyder "att sätta ihop" - att kombinera separata delar för att forma en sammanhängande helhet. Det påminner därför också lite om ordet holistisk.

 

Nusyntes innebär att vi, genom nuet och närvaro, samlar in alla delar av oss själva och ser dem som en naturlig del av vår helhet. 

Nusyntes är således både en arbetsmetod och ett förhållningssätt till sig själv och livet.

holistiskt 

Holism innebär att man ser på människan som summan av alla delar, så som känslor, tankar, den fysiska kroppen och även miljön hon lever i. Det ena påverkar det andra och därför även helheten. Nusyntesmetoden resonerar som så att balans först kan uppnås när man tar hänsyn till ALLT man är.

Därför är även system som ayurveda och chakrafilosofin hjälpsamma förklaringar till obalanser.

inkluderande

I nusyntes tillåter och accepterar vi alla känslor och tankar. Rädsla och självförakt är ex lika viktiga som glädje och förnöjdhet.

Det samma gäller våra tankar. Vi får ex lov att ha komplex eller vara missunnsamma mot andra, likaväl som vi kan tro det bästa om oss själva och vilja gott.

Motsatsen till inkluderande är exkluderande, alltså att försöka trycka bort eller förneka delar av dem vi är.

NU
NUorienterat

Vad är det som vill komma upp nu? 

Vi samtalar om det som har hänt, och de tankar vi har i vardagen, men här observerar vi hur det faktiskt påverkar oss i stunden.

Ju mer vi stärker vår förmåga att möta oss själva i närvaro, desto bättre rustade blir vi att hantera allt annat. Nuet är läkande, och däri finner vi en acceptans vår vishet.

Närvaro ger en inre kontakt och ett inre lugn.

känslobaserat

Att lära känna sina egna känslor är a&o i strävan efter utveckling och kontakt med sin inre visdom - att känna och förstå känslan utan att behöva agera på den.

I nusyntes använder vi oss bl.a av så kallade känsloguidningar, som hjälper oss att öppna upp och få reda på mer vad som gömmer sig bakom. Känslor kommer alla med en chans till läkning. Ingen känsla är av ondo.

för vem passar nusyntes?

För dig som längtar efter att tycka om och trivas med den du är.

För dig som vill bli mer förstående och visare när du stöter på livets utmaningar och vardagens prövningar.

För dig som vill bli vassare på att hantera relationer och slippa drama. 

För dig som vill gå längre än att bara försöka tänka dig till dina lösningar (vilket tyvärr ändå sällan fungerar som man vill).

För dig som vill en utveckling som både går på djupet och är långsiktig.
 

Nusyntes har ett ärligt, genuint och nyfiket förhållningssätt till dig som människa och det du går igenom. Och här bjuds du in till att ha detsamma. 

Nusyntes™ är värdegrunden för hela verksamheten.

Om det låter tilltalande så kommer nog både min Livscoaching och Riktad Andningsterapi™ att passa dig perfekt!

bottom of page