top of page
8.png

Holistiskt | Inkluderande | NUorienterat | Känslobaserat

holistiskt 

Holistiskt innebär att man ser på människan som summan av alla delar, så som känslor, tankar, den fysiska kroppen och även miljön hon lever i. Det ena påverkar det andra och därför även helheten. Nusyntes resonerar som så att balans först kan uppnås när man tar hänsyn till ALLT man är.

Därför är även system som ayurveda och chakrafilosofin hjälpsamma förklaringar till obalanser.

inkluderande

I nusyntes tillåter och accepterar vi alla känslor och tankar. Så därför ger vi alltid utrymme till det som kommer upp och vill inte styra varken tanke eller känsla i någon riktning. Att vara inkluderande i din inre dialog är att stärka ditt egenvärde och din självbild.

Motsatsen till inkluderande är exkluderande, alltså att trycka bort eller förneka delar av den du är.

NU
NUorienterat

Vad är det som vill komma upp nu? 

Vi samtalar om det som hänt och de tankar du har i vardagen, men här observerar vi hur det faktiskt påverkar dig i stunden.

Ju mer du stärker din förmåga att möta dig själv i närvaro, desto bättre rustad blir du att hantera allt kommande. Nuet är läkande, och däri finner vi en acceptans vår vishet.

Närvaro ger en inre kontakt och ett inre lugn.

känslobaserat

Att lära känna sina egna känslor är a&o i strävan efter utveckling och kontakt med sin inre visdom - att känna och förstå känslan utan att behöva agera på den.

I nusyntes använder vi oss bl.a av så kallade känsloguidningar, som hjälper oss att öppna upp och få reda på mer vad som gömmer sig bakom. Känslor kommer alla med en chans till läkning. Ingen känsla är av ondo.

nusyntes™

Ordet syntes betyder "att sätta ihop" - att kombinera separata delar för att forma en sammanhängande helhet. 

 

Nusyntes innebär att vi, genom nuet och närvaro, samlar in alla delar av oss själva och ser dem som en naturlig del av vår helhet. 

Nusyntes är således både en arbetsmetod och ett förhållningssätt till sig själv och livet.

för vem passar nusyntes?

För dig som längtar efter att tycka om och trivas med den du är.

För dig som vill bli mer förstående och visare när du stöter på livets utmaningar och vardagens prövningar.

För dig som vill bli vassare på att hantera relationer och slippa drama. 

För dig som vill gå längre än att bara försöka tänka dig till dina lösningar (vilket tyvärr ändå sällan fungerar som man vill).

För dig som vill en utveckling som både går på djupet och är långsiktig.
 

Nusyntes har ett ärligt, genuint och nyfiket förhållningssätt till dig som människa och det du går igenom. Och här bjuds du in till att ha detsamma. 

Nusyntes™ är värdegrunden för hela verksamheten.

Om det låter tilltalande så kommer nog både min Livscoaching och Riktad Andningsterapi™ att passa dig perfekt!

bottom of page