top of page
6.png

OM STRESS

och att säga ja till att vara stresskänslig

VAD ÄR STRESS?

"Stress är en inre reaktion på en yttre stimuli."

Det här kan vara oerhört provocerande för många, då det tyder på att stress skulle vara ett val. 

Det skulle i sin tur innebära att alla som lider av stressymtom skulle ha valt det själva, men det är inte riktigt sant (även om det i stora drag stämmer). Det finns fler aspekter och mer att lära för att förstå vad det är som egentligen sker.

 

Dels behöver vi reda ut vart stress egentligen kommer från, beror på och vad som utlöser den. Vi behöver också veta att det finns olika former av stress (alla är inte av ondo). Avslutningsvis kommer vi till den delen där vi ställer oss frågan - Så vad kan man göra?  

Men vi landar alltså ändå i svaret att vi faktiskt har ett val. Det finns en annan väg.

SYMTOM & GRUNDORSAK

Låt oss börja med att se på stress för vad det verkligen är -> ett symtom (alltså en reaktion på något annat).

Grundorsaken till din stress är inte att du inte hinner med eller inte är bra nog. Det är något helt annat -> nämligen bristen på kontakt med dig själv och närvaron i nuet.

 

Grundorsak = tappat kontakten med nuet

Symtom = stress

 

Upplevelsen av stress är ex oro, ångest, hot, självdestruktiva tankar/känslor/handlingar och ofta en djup tro om att man inte har ett val (bottnar många gånger i ett djupt sårat egenvärde).

Men stress är då alltså motsatsen till närvaro och kontakt, och där i finner vi vår lösning - vi har ett val..

På engelska beskrivs den inre kontakten som "stillness", stillhet, och det är precis vad vi behöver praktisera mer av för att finna balans.

När du oftare är i kontakt med dig själv så påverkas du inte av yttre omständigheter på samma sätt, och det här går att träna upp. Jag har själv gjort den här resan, som jag ser mer som en daglig praktik, och idag arbetar jag med att hjälpa andra på sin.

Men innan vi går direkt till hur du kan göra så börjar vi med lite grundläggande information.

OLIKA TYPER AV STRESS

INRE

Dina inre trosatser och föreställningar på hur du borde vara, leverera och reagera. Din inre kommunikation.

YTTRE

Det som sker omkring dig och påverkar dig. Ex höga ljud, belasting, tid, andras förväntningar etc. 

fysisk

Kroppen är det första som signalerar om stress. Du märker det via ex spända muskler, stelhet, orolig mage etc.

mental

När balansen mellan "göra" och återhämtning inte sker naturligt så påverkar det din förmåga att ex tänka, fokusera och orka. 

emotionell

När stressen når vår emotionella kropp så kan det ske via ex humörsvängningar, nedstämdhet & depression.

6.png

GOD STRESS

Stress är ett laddat ord, de absolut flesta har en negativ association till det, men sanningen är den att det finns både en god stress och till och med en livsviktig stress.

• god stress är det som gör att du går upp på morgonen, som driver dig framåt och ser till att du "gör" (ex att du vågar ta dig an tuffa utmaningar eller uppdrag som du inte kan). 
• livsviktig stress är det som gör att du kan avläsa "hot" och avgöra om du behöver agera eller kan slappna av. Ett enkelt exempel är när någon ropar ditt namn, och du vänder dig om för att hitta den som ropar. Stressen är alltså i stunden då du läser av omgivningen. Men ursprungligen är stress designat för hotbilder. Blir vi attackerade? Ska vi slåss, frysa eller fly?" Och det är en väldigt viktig funktion som vi har inbyggt inom oss - överlevnad.

NÄR ÄR DET SKADLIGT?

Stress i korta perioder är inte skadligt, men det kan bli skadligt när stressen väcks allt för ofta eller pågår under för lång tid. Då kan vi märka väldigt tydligt hur det påverkar oss både fysiskt, emotionellt och mentalt.  

• fysiska symtom kan vara "kroniskt" spända muskler, framåtroterade axlar/hållning, "trång" bröstkorg, IBS-mage etc
• mentala symtom kan vara hjärntrötthet/kognitiva nedsättningar så som minnet, problemlösning och sömnproblem
• emotionella symtom kan vara rädsla, osäkerhet, depression, otrygg, skadad självkänsla, brist på mod, stark känsla av otillräcklighet och svårigheter att acceptera sig själv

I teorin så kan stress till och med vara livsfarligt. Vi är i ett enormt behov av återhämtning och den balans det ger.

Men för att ta udden av det allvarliga så kan jag också tala om att även förälskelsefasen är stress. Det kanske är en mysigare form av stress, men det påverkar oss på samma sätt. Därför är det viktigt att man som par kommer in i en vardagsrelation och inte kräver varandra på att stanna kvar i förälskelsen.

6.png

DET HÄR KAN DU GÖRA

Att läka och frigöra dig från dina stressymtom grundar sig i att du vill prioritera ditt eget välmående och din hälsa, i motsats till att vilja prioritera karriär, andras förväntningar etc. 

Observera att prioriterande inte är det samma som uteslutande. Du kan alltså både vilja karriär och läka din stress, det ena utesluter inte det andra. Det handlar bara om hur du prioriterar.

Det krävs också ett mod att vara sårbar, att vilja finna nya tankebanor och att våga känna dina undanstoppade känslor.

 

Det du kan göra är att via min livscoaching ta itu med de utlösande faktorerna som finns i vardagen, ex "Vad är det som triggar mig?" 

Steg två för dig blir att fundera på "Vilken rädsla väcker det hos mig? Är den verkligen sann och befogad?"

Steg tre blir "Har jag ett alternativ?"

Något som också är effektivt mot stress är att lugna ner kroppen på alla plan. Därför kan du också välja Ra-terapi. Det väcker den andra sidan av det autonoma nervsystemet som hjälper oss att slappna av, varva ner och vara närvarande i nuet. Dessutom gagnar det hjärnans återhämtning och upprensning.

ANVÄND DITT FRISKVÅRDSBIDRAG

Framför allt nu efter en pandemi som inneburit långvarig stress för oss alla, så är det väldigt viktigt att se över ditt eget välmående för att kunna må bra och orka leverera på din arbetsplats.

Mina Stresshanterande Samtal är godkända som friskvård av skatteverket, men det betyder inte att din arbetsplats väljer att låta er nyttja den tjänsten. Så prata med den ansvariga på din arbetsplats, och fråga om det är godkänt av dem. 

• Stresshanterande Samtal betalas av din arbetsgivare.

• Livscoaching betalar du själv. 

bottom of page